Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo! O indikacijama, riziku upotrebe i neželjenim dejstvima na medicinsko sredstvo posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.