ConvaTec
Stoma pomagala
 
Danas u svetu postoje dva osnovna tipa stoma pomagala, jednodelni i dvodelni sistem.
Dvodelni sistem Jednodelni sistem Pomoćna stredstva
Dvodelni sistem
Combihesive® 2S

Jednodelni sistem
Stomadress® plus
Pomoćna stredstva
 • Combihesive® 2S Stomahesive disk
 • Combihesive® 2S Duoflex disk
 • Combihesive® 2S Flexibel disk
 • Combihesive® 2S kese za kolostomu
 • Combihesive® 2S kese za ileostomu
 • Combihesive® 2S kese za urostomu
 • Stomadress® plus
  za kolostomu
 • Stomadress® plus
  za ileostomu
 • Stomadress® plus
  za urostomu

Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo! O indikacijama, riziku upotrebe i neželjenim dejstvima na medicinsko sredstvo posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.